• Street Mall, 3rd floor, Office 308 Panama City, Brazil Ave with Israel Ave

价格范围:

比较列表

Yiyi Jiang

房地产销售顾问 在 Metro Realty Panamá

热衷于服务每个客户,为您找到最好的房产出售或租凭的解决方案。精通中文,英文西班牙语,如有任何房产方面的需求,都可以和我们联系。

¡Nos encanta que nos sigas!
error

联系 Yiyi Jiang

排序方式:

床: 3浴场: 4: 375

公寓

Yiyi Jiang

%s前

$1,195,000

床: 3浴场: 4: 375

公寓

%s前

$340,000

床: 3浴场: 2.5m2: 174

公寓, 海边住房

Yiyi Jiang

%s前

$340,000

床: 3浴场: 2.5m2: 174

公寓, 海边住房

%s前

$1,600

床: 3浴场: 3m2: 220

公寓

%s前

$250,000

m2: 1033

土地

Yiyi Jiang

%s前

$250,000

m2: 1033

土地

%s前

$3,950,000

床: 5浴场: 11m2: 4.63

别墅, 海边住房

Yiyi Jiang

%s前

$3,950,000

床: 5浴场: 11m2: 4.63

别墅, 海边住房

%s前

$2,000,000

m2: 88438

土地, 海边住房

Yiyi Jiang

%s前

$2,000,000

m2: 88438

土地, 海边住房

%s前

$1,800,000

床: 4浴场: 3.5m2: 546

别墅

Yiyi Jiang

%s前

$1,800,000

床: 4浴场: 3.5m2: 546

别墅

%s前

Venta$457,000

床: 3浴场: 2m2: 142

公寓, 海边住房

Yiyi Jiang

%s前

Venta$457,000

床: 3浴场: 2m2: 142

公寓, 海边住房

%s前

$3,200

床: 3浴场: 3.5m2: 264

公寓

%s前